(1) Bảo vệ

TWINBET sử dụng 128 Bit SSL đảm bảo cho sự an toàn kết nối, cũng như mã hóa mật khẩu MD5 để tối đa hóa bảo mật thông tin của Quý khách. Vì vậy, Quý khách có thể yên tâm, tài khoản và thông tin thanh toán của Quý khách tuyệt đối an toàn, đồng thời được giữ bảo mật nghiêm ngặt  

(2) Bảo mật thông tin