Nếu bạn chưa có tài khoản, vui lòng Đăng Ký tại đây
Đăng ký

ĐĂNG KÝ MEMBER

TÀI KHOẢN CỦA BẠN

 • Chọn Tên đăng nhập*
 • Địa chỉ email *
 • Quan trọng *
  Địa chỉ email là bắt buộc và phải chính xác khi đăng ký tài khoản

 • Mật khẩu *
 • Xác nhận mật khẩu *
 • Số điện thoại *
 • Quan trọng *
  Vui lòng điền chính xác số điện thoại để có thể dễ dàng khôi phục mật khẩu khi mất/quên

 • Tiền tệ *

CHI TIẾT LIÊN HỆ

 • Tên ngân hàng *
 • Số tài khoản ngân hàng *
 • Quan trọng *
  Vui lòng điền chính xác tài số tài khoản ngân hàng để dễ dàng trong việc rút tiền

 • Tên chủ tài khoản ngân hàng *
 • Id giới thiệu
Chú thích Các phần được đánh dấu bằng dấu hoa thị(*) không được bỏ trống


TWINBET HÂN HẠNH ĐỒNG HÀNH CÙNG :
GIẤY PHÉP KINH DOANH
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN: